Laatste Nieuws

Weersverwachting

Beneden Leeuwen

Uitnodiging ledenvergadering 2014

vrijdag 10 januari 2014
Beste buurtbewoner,

Het nieuwe jaar is weer begonnen en dus tijd om u te informeren over de volgende twee zaken.

1. De algemene ledenvergadering 2013
Aan: Alle buurtbewoners
Datum: 27 januari 2014, 20.00 uur Locatie: Kantine ”Van Leeuwens Supermarkt” (ingang aan de Nijverheidsstraat)
Agenda algemene ledenvergadering:
  1. Opening door de voorzitter.
  2. Jaarverslag over 2013
  3. Kascontrolecommissie.
    • Verslag kascontrolecommissie door Lida Wouters en Cees Zondag
    • Benoeming nieuwe kascontrolecommissie 2014.
  4. Bestuursfuncties Als u interesse hebt in een bestuursfunctie, dan kunt u dit kenbaar maken bij een van de bestuursleden of tijdens de jaarvergadering.
  5. Vaststelling contributie 2014
  6. Activiteiten buurtvereniging 2014
  7. Rondvraag
  8. Sluiting
Graag zien wij u tijdens de jaarvergadering. Uw mening over onze buurtvereniging wordt erg op prijs gesteld.

2. Lidmaatschap buurtvereniging
Na 2 jaar een slapende buurtvereniging te hebben gehad, wordt het tijd dat we weer actief gaan. In het verleden is er contributie geheven per gezin (€ 15,00), en alleenstaande/kinderen van 8 jaar en ouder (€ 7,50). Voor 2014 willen we de leden administratie persoonsgebonden maken, en de contributie hier aan koppelen. Door deze opzet blijven de kosten voor de leden laag en wordt onze administratie eenvoudiger.

Volwassenen v.a. 18 jaar: € 2,50 per persoon
Kinderen t/m 18 jaar: € 1,00 per kind*

Per activiteit zal er indien noodzakelijk een extra bijdrage per deelnemer worden gevraagd.

Hartelijke groet,
Het bestuur

*Kinderen kunnen alleen lid worden indien minimaal 1 ouder/verzorger ook lid is. 
 

Geslaagde Buurtsportdag

maandag 22 april 2013

De Fruitbuurt gastheer van een zeer geslaagde buurtsportdag! Samen met het NOC*NSF en Actief Maas en Waal is er een fantastiche buurt sportdag op touw gezet.

Na een bewogen opening door Burgemeester Steenkamp, van commentaar voorzien van Jochem van Gelder en technisch ondersteund door Henk Pieterse (en de sportschoenen van Jochem) kon iedereen in de buurt aan het sporten slaan, of met de verschillende sporten kennismaken.

Onder een mooi zonnetje, maar met heerlijke temperaturen is de buurtsportdag gehouden. De opkomst was uitstekend, de sfeer wellicht nog beter. Vele buurtbewoners hebben deze buurtsportdag mogelijk gemaakt voor de mede buurtbewoners, en vele andere inwoners van Leeuwen en omstreken. Naast vele sporten was er voor de kleinere ook een springkussen aanwezig. Daar sporten ook dorstig maakt, heeft de buurtvereniging er voor gezorgd dat er voor iedereen continue koffie, thee en limonade beschikbaar was. Het catering team is zelfs regelmatig de activiteiten langs gegaan zodat iedereen lekker aan het sporten kon blijven.

Onze grote dank gaat uit naar alle betrokken vrijwilligers voor hun tomeloze inzet. Zonder jullie is zo'n mooi evenement uiteraard nooit mogelijk.

Klik hier voor het foto album van de buurtsport dag